Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Poniedziałek i wtorek -lekcje skrócone

Informujemy,że w związku z falą upałów w dniach 17-18 czerwca lekcje w naszej szkole będą skrócone .
Plan lekcji w w/w dniach :
1. 8.00-8.30
2. 8.35-9.05
3. 9.10-9.40
4. 9.45-10.15
5.10.20-10.50
6. 11.10-11.40
7. 11.45-12.15
8. 12.20-12.50

15
06.2019

Czytaj więcej o: Poniedziałek i wtorek -lekcje skrócone

Skrócone lekcje !

W związku z falą upałów informujemy, że w naszej szkole w dniach 12-14czerwca lekcje będą skrócone. 
Plan lekcji w w/w dniach :
1. 8.00-8.30
2. 8.35-9.05
3. 9.10-9.40
4. 9.45-10.15
5.10.20-10.50
6. 11.10-11.40
7. 11.45-12.15
8. 12.20-12.50.

11
06.2019

Czytaj więcej o: Skrócone lekcje !

Termin realizacji przydziału kandydatów w roku 2019 w systemach Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne i Nabór Szkoły ponadpodstawowe.

Przydział miejsc do szkół ponadgimnazjalnych nastapi 15 lipca 2019 r. Uległ zmianie wcześniejszy termin 11 lipca br. Pozostałe terminy kuratoryjne nie ulegają zmianie tj. 16 lipca br. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych itd.

 W załączniku treść dokumentu.

10
06.2019

Czytaj więcej o: Termin realizacji przydziału kandydatów w roku 2019 w systemach Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne i Nabór Szkoły ponadpodstawowe.

Wykaz szkół dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w roku 2019

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

 od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. – złożenie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (wprowadzanie wniosków przez Internet oraz składanie przez kandydatów dokumentów do szkoły)

 od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenie szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego)

 do 28 czerwca 2019 r. –weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 15 lipca 2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez prezydenta miasta okoliczności wskazanych w oświadczeniach,

 16 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 od 16 lipca do 18 lipca 2019 r. wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

 od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

 25 lipca 2019 r.– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz podanie informacji o wolnych miejscach,

 

 

29
05.2019

Czytaj więcej o: Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.