Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

  OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie ogłasza rekrutację
na wolne miejsca do oddziałów przedszkolnych:

Ilość wolnych miejsc: 18

 Terminy:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie potwierdzeń o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

28 marca - 3 kwietnia 2017r.

_

2.

Podanie do publicznej wiadomości wykazu wolnych miejsc w przedszkolach.

4 kwietnia 2017r.

13 czerwca 2017r.

3.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

4 kwietnia - 21 kwietnia 2017r.

13 czerwca - 19 czerwca 2017r.

4.

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28 kwietnia 2017r.

20 czerwca 2017r.

5.

Składanie pisemnych potwierdzeń woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

28 kwietnia - 12 maja 2017r.

20 czerwca - 23 czerwca 2017r.

6.

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

15 maja 2017r.

26 czerwca 2017r.

7.

Procedura odwoławcza.

16 maja - 12 czerwca 2017r.

27 czerwca - 25 lipca 2017r.

8.

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

-

31 sierpnia 2017 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 9 w Jaworznie

2.  Oświadczenia

 

Nabór uczniów do klasy I miejskich szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

(Informacja dla rodziców)

Uchwałą Nr XXVII/385/2017 z dnia 30 marca 2017 r. Rada Miejska ustaliła nowy plan sieci miejskich szkół podstawowych oraz określiła granice obwodów tych szkół.

Począwszy od dnia 1 września 2017 r. w Jaworznie funkcjonować będą dwadzieścia dwie szkoły podstawowe, to jest o siedem więcej niż obecnie, powstających w wyniku przekształcenia z gimnazjów.

Są to:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworznie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Jaworznie  – ul. Matejki 3 (Śródmieście),
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworznie w Zespole Szkół Ogólnokształcących
  w Jaworznie powstająca z przekształcenia Gimnazjum nr 4 – ul. Towarowa 61 (Podłęże),
 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego
  w Jaworznie – ul. Marcina Kasprzaka 6 (Niedzieliska),
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaworznie powstająca z przekształcenia Gimnazjum nr 2
  w Jaworznie – ul. Olszewskiego 76 (Stara Huta),
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworznie - ul. Aleksandra Puszkina 5 (Osiedle Stałe)
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stefana Żeromskiego w Jaworznie - ul. Lipowa 24 (Podwale),
 • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie
  w Jaworznie - ul. Ławczana 12 (Podłęże),
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Jaworznie – ul. Spółdzielcza 9, (Dąbrowa Narodowa),
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie - ul. Stefana Batorego 48 (Góra Piasku),
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego w Jaworznie - ul. Koszarowa 20 (Szczakowa),
 • Szkoła Podstawowa nr 11 powstająca z przekształcenia Gimnazjum nr 11 - ul. Jana III Sobieskiego 61 (Pieczyska),
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaworznie powstająca z przekształcenia Gimnazjum nr 6 –
  Chropaczówka 101 (Długoszyn),
 • Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie powstająca z przekształcenia Gimnazjum nr 1 ul. Urzędnicza 11 (Pańska Góra)
 • Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie - ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 7a (Bory),
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie - ul. Leśna 49 (Podłęże),
 • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie - ul. 3 Maja 18 (Podwale),
 • Szkoła Podstawowa nr 17 w Jaworznie powstająca z przekształcenia Gimnazjum nr 5
  Starowiejska 15 (Osiedle Stałe),
 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie - ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (Ciężkowice),
 • Szkoła Podstawowa nr 19 Mikołaja Kopernika w Jaworznie - ul. Kasztanowa 33 (Jeziorki),
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego
  w Jaworznie - ul. Nauczycielska 20 (Byczyna),
 • Szkoła Podstawowa nr 21 w Jaworznie powstająca z przekształcenia Gimnazjum nr 8 – ul. Zwycięstwa 30 (Jeleń),
 • Szkoła Podstawowa nr 22 im. generała Józefa Bema w Jaworznie - ul. Szymona Banasika 1 (Jeleń)

Zwiększenie liczby szkół podstawowych przyniosło w rezultacie nowe obwody szkolne i zmiany w obwodach dotychczasowych. Wskazanym jest, aby rodzice dzieci mających rozpocząć realizację obowiązku szkolnego (przyszłych pierwszoklasistów) ustalili, która szkoła jest szkołą obwodową dla ich dzieci. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych nieporozumień przy przyjmowaniu dzieci do szkoły.

Szczegółowa informacja dotycząca obwodów poszczególnych szkół, czyli plan sieci szkół podstawowych w Jaworznie, jest dostępna w każdym miejskim przedszkolu, miejskiej szkole podstawowej oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego (Plac Górników 5).

W najbliższych dniach będzie też opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej jako załącznik
nr 1 do wyżej wymienionej Uchwały Rady  (Zakładka “Uchwały Rady Miejskiej” sesja z 30.03.2017r.).

Nabór uczniów do klasy I odbywa się na tych samych zasadach do wszystkich dwudziestu dwóch szkół, niezależnie, czy są to szkoły dotychczas funkcjonujące, czy powstałe na skutek przekształcenia gimnazjów.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są „z urzędu”, jedynie na podstawie zgłoszenia złożonego w szkole obwodowej. Formularze „Zgłoszeń” dostępne są w każdej miejskiej szkole podstawowej i przedszkolu.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęte do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Nr EK.0050.98.2017 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 23 marca 2017 r. (Zarządzenie w załączeniu) oraz w oparciu o kryteria określone w Uchwale Nr XXVI/383/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 lutego 2017 r. (Uchwała w załączeniu)

 

Zbigniew Mika

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

 Jaworzno, dnia 4 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza
w Jaworznie ogłasza rekrutację na wolne miejsca do klas I dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Ilość wolnych miejsc: 2

Terminy:

1.

Podanie do publicznej wiadomości wykazu wolnych miejsc w przedszkolach.

-

19 czerwca 2017 r.

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( w szkole pierwszego wyboru)

27 marca - 20 kwietnia 2017 r.

19 czerwca - 26 czerwca 2017r.

3.

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

15 maja 2017 r.

30 czerwca 2017 r.

4.

Składanie pisemnych potwierdzeń woli zapisu dziecka w szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

19 maja 2017 r.

30 czerwca - 5 lipca 2017 r.

5.

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

23 maja 2017 r.

7 lipca 2017 r.

6.

Procedura odwoławcza.

Od 23 maja 2017 r.

7 lipca 2017 r.

7.

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

-

31 sierpnia 2017 r.

 

Kryteria:

L.p

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

Dokument potwierdzający spelnienie kryterium

1.

W tym samym obiekcie oświatowym obowiązek szkolnym spełnia rodzeństwo kandydata

10

Oświadczenie rodziców

2.

Droga kandydata do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej

10

Oświadczenie rodziców

3.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki lub miejsce pracy rodziców znajduję się w obwodzie szkoły

8

Oświadczenie rodziców

4.

Kandydat uczęszcza do przedszkola w tym samym obiekcie oświatowym

6

Oświadczenie rodziców

5.

Rodzice prawni posiadają nieruchomość w obwodzie szkoły

4

Oświadczenie rodziców

 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworzno, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

 

AKTUALNE INFORMACJE O REFORMIE EDUKACJI

UZYSKAJĄ PAŃSTWO NA STRONIE MEN:

 

Nasz projekt edukacyjny - „Jaworzno – moja mała Ojczyzna”

      Uczniowie naszej szkoły przystępują do realizacji metodą projektu programu edukacyjnego „Jaworzno – moja mała Ojczyzna”. Projekt został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna.

      Poprzez realizację tego programu nauczyciele pragną zapoznać uczniów z historią miasta, strukturą i rolą władz miejskich , tradycjami i zwyczajami naszego regionu; pokazać miejsca pamięci i najważniejsze  zabytki oraz obiekty przyrodnicze , a także przybliżyć postacie wybitnych jaworznian.

        Podczas realizacji tego przedsięwzięcia uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców będą wykonywali albumy, plakaty, makiety, prezentacje multimedialne. Odwiedzimy miejsca kultury i najważniejsze obiekty przyrodnicze, odbędziemy lekcje muzealne, spotkamy się z ciekawymi mieszkańcami miasta i przeprowadzimy z nimi wywiady.

        W realizacji tego projektu liczymy również na pomoc i zaangażowanie rodziców naszych uczniów, którzy do tej pory wspierają nas w różnego rodzaju przedsięwzięciach i nigdy nie zawodzą.  A więc do dzieła!!!

 

 

 

Artykuły

Przejdź do - Festyn rodzinny

Festyn rodzinny

Festyn

Szkoła Podstawowa nr9 w Jaworznie z inicjatywy Rady Rodziców, przygotowała festyn „ Popołudnie z dziewiątką”. Było dużo atrakcij m.in.: Policja,Wóz Strażacki i symulator dachowania.

Pytałam na festynie różne osoby:

Łukasz z kl V – Moim zdaniem najbardziej podobało mi się jazda na kładach, symulator dachowania i występy.

Konrad z kl IV – Żałuję żę nie byłem na festynie, bardzo chciałem isć na symulator dachowania.

Kacper z kl IV – Na festynie było fajnie. Robilem dużo rzeczy, zdięcja,

pomagałem, nosiłem dużo rzeczy.

Wanessa

 

19
05.2017

Czytaj więcej o: Festyn rodzinny
Przejdź do - Bezpieczeństwo najważniejsze

Bezpieczeństwo najważniejsze

Przejdź do - Akcja "Stop Hałasowi"

Akcja "Stop Hałasowi"

Hałas towarzyszy społeczności szkolnej cały czas, szczególnie podczas  przerw. Aby uświadomić jego negatywny wpływ na zdrowie, pani Kamila Rzędzicka zorganizowała akcję edukacyjno- zdrowotną pt. „STOP HAŁASOWI”. Hałas początkowo dekoncentruje i męczy, z czasem drażni i powoduje wybuchy złości. A w konsekwencji jest efektem słabszych wyników w nauce. Na przerwach między lekcjami jego poziom zdecydowanie przekracza dopuszczalną normę.  Mając na uwadze szkodliwy wpływ hałasu na zdrowie dzieci i wszystkich pracowników szkoły została zorganizowana ta akcja, która ma działanie profilaktyczne. W ramach akcji podczas zajęć świetlicowych odbył się tygodniowy cykl wykładów o tematyce związanej z wpływem hałasu na nasz organizm, uczniowie przypomnieli sobie budowę i higienę narządu słuchu. Wśród uczniów poszczególnych klas zostali wybrani „Strażnicy Ciszy”,  którzy podczas przerw zachęcali swoich kolegów i koleżanki aby zamienili krzyk na rozmowę, a bieg na spokojny spacer. W holu została umieszczona gazetka związana z problemem nadmiernego hałasu. Finałem akcji był konkurs na plakat pt „Stop hałasowi”,  najciekawsze prace zostały wyróżnione i nagrodzone  oraz wyeksponowane w galerii  świetlicy szkolnej. Akcja uświadomiła wszystkim, że warto dbać o słuch od najmłodszych lat.

04
05.2017

Czytaj więcej o: Akcja "Stop Hałasowi"