Ślubowanie klas pierwszych

 

Ślubuję uroczyście!!!

Będę starał się być dobrym i uczciwym.
Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły.
Będę szanował swoich nauczycieli, rodziców.
Będę uczył się tego co piękne i mądre.
Będę kochał i czcił moją ojczyznę.
I przyczynię się do jej rozwoju.

MY UCZNIOWIE PIERWSZEJ KLASY CHODZIMY DO SZKOŁY!!!

Dnia 17 października 2014r. do braci Szóstkowiczów zostali przyjęci nowi uczniowie z klasy 1a i 1b. W obecności Pani Dyrektor, wiceprezydenta Jaworzna Tadeusza Kaczmarka,wychowawców: pani Katarzyny Krawczyk i pani Krystyny Hapczyk, uczniów Samorządu Uczniowskiego oraz rodziców złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej nr 9.
Pierwszaki przyrzekały być dobrymi uczniami, szanować siebie i innych. Dbać o szkołę i jej otoczenie. Ale zanim mogli dostąpić honoru pasowania, dzieci przedstawiły część artystyczną. Uczniowie mówili wierszyki, śpiewali piosenki, Hymn Polski. Wszystko przebiegło wspaniale. Po części artystycznej nastąpił uroczysty akt ślubowania, po którym każdy uczeń odcisnął palec wskazujący zamoczony w tuszu jako swój podpis.
Po złożonych obietnicach głos zabrała Pani Dyrektor oraz wiceprezydent Jaworzna, którzy pochwali dzieci za wielkie postępy i życzyli im dalszych sukcesów i samych szóstek podczas całej edukacji w SP9.
Po uroczystości uczniowie klas pierwszych udali się z wychowawcą do klasy, by tam świętować fakt przyjęcia w poczet uczniów SP9.

GRATULUJEMY ORAZ ŻYCZYMY WYTRWAŁOŚCI I SUKCESÓW!!!

 

 

 

 

 

 

Prace w ogródku szkolnym klasy V

 

 

Dzień Chłopaka-dyskoteka, gry i zabawy

 

 

Wycieczka do Planetarium

 

 

 

Wybory do Szkolnej Rady Uczniowskiej