Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Poniedziałek i wtorek -lekcje skrócone

Informujemy,że w związku z falą upałów w dniach 17-18 czerwca lekcje w naszej szkole będą skrócone .
Plan lekcji w w/w dniach :
1. 8.00-8.30
2. 8.35-9.05
3. 9.10-9.40
4. 9.45-10.15
5.10.20-10.50
6. 11.10-11.40
7. 11.45-12.15
8. 12.20-12.50

15
06.2019

Skrócone lekcje !

W związku z falą upałów informujemy, że w naszej szkole w dniach 12-14czerwca lekcje będą skrócone. 
Plan lekcji w w/w dniach :
1. 8.00-8.30
2. 8.35-9.05
3. 9.10-9.40
4. 9.45-10.15
5.10.20-10.50
6. 11.10-11.40
7. 11.45-12.15
8. 12.20-12.50.

11
06.2019

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

 od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. – złożenie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (wprowadzanie wniosków przez Internet oraz składanie przez kandydatów dokumentów do szkoły)

 od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenie szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego)

 do 28 czerwca 2019 r. –weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 15 lipca 2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez prezydenta miasta okoliczności wskazanych w oświadczeniach,

 16 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 od 16 lipca do 18 lipca 2019 r. wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

 od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

 25 lipca 2019 r.– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz podanie informacji o wolnych miejscach,

 

 

29
05.2019

Spotkanie z Rodzicami

Szanowni Państwo, informujemy, że 28.05. 2019 r. o godz. 17:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 9, odbędzie się zebranie ogólne dla rodziców, na którym przekazane zostaną Państwu informacje dotyczące zasad zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę/placówkę, a także zasad zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży poza szkołą. Serdecznie zapraszamy.

24
05.2019

egzamin ósmoklasisty

Informujemy, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, tj. w dniach 15-17 kwietnia.

12
04.2019